Tag "trgovina"

Back to homepage

O jezičkom ukusu jagodinskih trgovaca: Tiha borba modernog i tradicionalnog 1

Imena, kao posebni slojevi leksike, važan su faktor identifikacije jedne etničke zajednice. Jednu kategoriju imena čine i takozvani ktematonimi, odnosno nazivi objekata u privatnom vlasništvu. Dajući imena svojim prodavnicama i radnjama, vlasnici delom govore o sebi i o svom proizvodu,

Read More